Göran Lambertz - att våga vara rättvis

september 23, 2008 08:57 by malic
Den 18-e september riktade Göran Lambertz allvarlig kritik mot svenska domare: ”Många domare säger till exempel att man rimligen måste fälla den tilltalade om två poliser samstämmigt vittnar att personen är skyldig - även när man själv känner tvivel om berättelsernas riktighet. - Hur benägna kan vissa domare vara - inklusive nämndemän - att betrakta den som har åtalats som halvt skyldig redan på grund av åtalet?"
Idag bemötte Thorsten Cars kritiken med att kalla den för en nidbild av svenska domare
.
Han hävdar att den svenska rättvisan ligger på högsta nivå och jämför med Frankrike som under hela 1900-talet beviljat endast sex resningar. Menar Cars att vi inte får vara bättre och inte för rättvisa? Symboliskt brukade man framställa rättvisan som blind. Idag vet vi bättre. Med jämna mellanrum slipper människor undan dödsstraffet i USA tack vare möjligheten att få en resning och en DNA analys. Som i alla andra länder i världen så sitter oskyldiga även i de svenska fängelserna. Eller har vi glömt den hemska vågen med ”pedofilpapporna”? Har vi redan glömt Joy Rahman? Vad jag minns fick han aldrig ett förlåt, bara en bunt pengar i näven. Vad sägs om att domarens familj får dessa pengar i stället och hans domare: fängelse? Lika länge som Rahman fick det själv. Det skulle vara otänkbart. Med detta har jag illustrerat det absurda med att straffa en oskyldig. Jag vill inte prata om förlorade år, själslig och fysisk smärta. Visst håller jag med Cars om att rättsväsendet behöver fler resurser. Men jag tycker att vi först och främst måste få självkritiken inom rättsväsendet igång. Vilket är mer än vad Cars vill tala om.

Currently rated 5.0 by 1 people

  • Currently 5/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Comments

september 23. 2008 11:26

Ända sedan jag dömdes felaktigt i hösten 1993 har jag väntat på att någon högtuppsatt jurist skulle avslöja vad jag redan vet, nämligen att man kan i Sverige få livet förstört av inkompetenta domare och nämndemän. Göran Lambertz har gjort någonting dramatisk genom att gå emot strömmen och säga hur det egentligen ligger till. Men det som Lambertz har gjort har, i den "fina och gedigna" svenska juristvärlden inte varit särskilt politisk korrekt - därför får han kritik. Man ska komma i håg att i Sverige finns ett 40 tal högtuppsatta jurister som växlar mellan de olika högsta juridiska befattningar (JO, Riksåklagaren, Justitieråd, Regeringsråd m.m.) Det råder en stor kompisanda mellan dessa och kritik mot varandra är enligt en oskriven regel olämpligt. I de aktuella debattartiklar menar Göran Lambertz att rättssäkerhetenär i fara och Torsten Cars menar den raka motsatsen. Vem av dessa har då rätt? För att få svaret på den frågan måste man titta i Högsta Domstolens och Hovrättens arkiv och räkna ihop alla resningar som beviljats i mål där den tilltalade sedermera friats och skyhöga skadeståndsbelopp utbetalats. Jag menar att så länge vi har ett enda fall där en medborgare dömts fel, att vi mäste skärpa systemet och det är detta som Göran Lambertz kallar för. I Sverige finns en del "orörbara" figurer som man INTE får kritisera, t.ex. Kungen, Astrid Lindgren, ABBA Björn & Benny, Lill Babs och svenska Domare och nämndemän förstås - Men när det gäller domarna och nämndemännen har det skett förändringar i allmänhetens och mediernas inställning och vi lever i en ny tid - en tid i vilken man FÅR kritisera domarna... en tid i vilken vi FÅR säga ifrån.... frågan är om våra domare har vaknat upp och insett att vi lever i den nya tiden? Torsten Cars var domare på 80 talet. Han är gammal nu. Jag tror inte att han förstår att tiderna har förändrats och att domarkåren är inte längre helig. Och när det gäller resning menar han en hel del mer än han skriver i sin replik till JKs artikel. Han menar att den s.k. orubblighetsprincipen skall gälla i Sverige. Enligt den skall två parter i ett mål kunna känna tryggheten av att saken inte kan upptas ytterligare en gång efter att en dom vunnit laga kraft i Hovrätten. Men när ett land som Sverige som dömt så många oskyldiga på senare år, har en resnings institution bör den användas för att rätta till justitiemord. I Sverige är det mer vanligt bland domare och nämndemän att man sticker huvudet i sanden och låtsas att det inte finns några fel. Juristerna har ett favorit uttryck: "Jag gjorde en bedömning och "NN" gjorde en annan bedömning. Gud bevare oss!

Billy Butt-Rättssäkerhetsorganisationen (RO)

Comments are closed