Supervalår!

april 2, 2014 08:52 by Admin

Iår pratas det mycket om ett supervalår, men man kan ju undra vad detta verkligen innebär. Som alltid när jag inte vet så frågar jag wikipedia. Och wikipedia log vänligt mot mig och svarade: 

Supervalår är benämningen på ett valår där flera viktiga politiska val råkar sammanfalla under samma år. Begreppet används i Sverige om både nationella och internationella extra viktiga valår. Ursprungligen kommer det från tysk politik (superwahljahr) där journalister och statsvetare använder det för att beskriva ovanligt valtäta år.

I Sverige används termen bland annat om ett valår där både Europaparlamentsval och allmänna val hålls under samma år, något som bara händer vart tjugonde år med nuvarande valkalender. I Sverige sker det för första gången under 2014. Det innebär för flertalet röstberättigande i Sverige fyra olika val inom loppet av fyra månader (112 dagar) under året. Förutom EU-parlamentsvalet den 25 maj äger valen till kommuner, landsting och riksdag rum den 14 september. På en del håll, som i Göteborg, är det dessutom folkomröstningar förlagda till valdagarna 2014.

1994 gick Sverige till riksdagsval i september, och medlemskapsfolkomröstning i november. 

 

Ask and you shall recieve! 


Currently rated 2.0 by 36 people

  • Currently 1,999104/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Comments are closed